Skip to main content

Downloads

Klik op een van de afbeeldingen om deze te bekijken.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de plannen van BOEi en Nico de Bont?

Het herbestemmen van Vincentius tot een zeer gevarieerd woonaanbod met luxe monumentale appartementen, royale herenhuizen en duurzame nieuwbouw woningen.

Wat zijn de specifieke rollen van BOEi en Nico de Bont?

Beide zijn eigenaar en ontwikkelaar van Vincentius, waarbij Nico de Bont ook de bouw voor zijn rekening zal nemen.

Hebben omwonenden (nog) inspraak in deze plannen?

Tijdens het omgevingsdialoog hebben omwonenden de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen op de plannen. Waar mogelijk zullen wij dit meenemen in de stukken voor de bestemmingsplanherziening.

Wanneer zijn de plannen gerealiseerd?

Dit is nog afhankelijk van diverse procedures. Het streven is om in 2023 te starten met bouwen. En in 2025 het gehele plan te hebben gerealiseerd.

Hoeveel geluidsoverlast kunnen we verwachten tijdens de verbouwing?

Het is een groot bouwproject met verschillende gebouwen. Hoewel we steeds meer werken met elektrisch materieel, is geluidsoverlast niet te vermijden.

Hoe gaan de verkeersstromen lopen tijdens de verbouwing?

Het verkeer van en naar de bouw zal waarschijnlijk via de Schoorstraat en de Kreitenmolenstraat naar de A65 worden afgewikkeld.

Hoeveel geluidsoverlast kunnen we verwachten na de herbestemming?

Dit zal beperkt zijn, aangezien er alleen woningen worden gerealiseerd.

Hoeveel extra verkeer leveren deze plannen op?

Er worden in totaal 90 woningen gerealiseerd. Naar verwachting zal de hoeveelheid extra verkeer beperkt zijn, ten opzichte van het werkverkeer van ASVZ voorheen.

Hoe gaan de verkeersstromen lopen na de verbouwing?

Figuur 1: parkeren en routing-ontsluiting

Hoe zal het parkeren worden opgelost?

Figuur 1: parkeren en routing-ontsluiting

Zie bovenstaande afbeelding. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost. De parkeerplaatsen aan de voorzijde blijven gehandhaafd en er worden extra parkeerplaatsen achter op het terrein gerealiseerd.

Het plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Tilburg.

Wanneer komen de appartementen in de verkoop?

De start verkoopdatum is vooralsnog onbekend. Wij zullen u via de website / nieuwsbrief op de hoogte houden.

Hoe worden omwonenden/belangstellenden verder geïnformeerd?

We houden de omwonenden/belangstellenden nauw op de hoogte van alle ontwikkelingen middels de nieuwsbrief en er zullen te zijner tijd informatiebijeenkomsten en rondleiding worden georganiseerd.

Hebben omwonenden nog inspraak?/ Kan ik ideeën aandragen?

Tijdens het omgevingsdialoog hebben omwonenden de gelegenheid om ideeën in het ideeënbusje op locatie of online te plaatsen. Overigens zijn ideeën altijd welkom via de contactpagina op de website.

Waar kunnen omwonenden terecht voor vragen of klachten tijdens het proces?

Via [email protected] of 033 760 0660 kunnen omwonenden terecht voor vragen of klachten. De contactgegevens zijn terug te vinden op de website.

Kunnen wij een ondernemersplan indienen om een ruimte te huren?

Nee, er wordt geen kantoorruimte gerealiseerd.