Skip to main content

De Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg heeft het ingediende schetsplan inmiddels beoordeeld en aangegeven dat het ontwerp voldoet. “De commissie geeft een compliment voor de verschillende slagen die in het ontwerp zijn gemaakt en is blij met het voorliggende resultaat. Er lijkt een goede balans te zijn gevonden tussen behoud, hergebruik en vernieuwing.”

Na enkele laatste wijzigingen op detailniveau is het ontwerp gereed voor de volgende fase; de voorbereidingen op de bestemmingsplanprocedure en de uitwerking van het definitieve ontwerp.