Skip to main content

Gemeenteraad Tilburg stemt in met bestemmingsplan Huize Vincentius (Udenhout)

De gemeenteraad van Tilburg heeft op 6 juli 2023 ingestemd met het bestemmingsplan voor het project Huize Vincentius. De realisatie van 94 woningen en de restauratie en herbestemming van het Rijksmonument Huize Vincentius in Udenhout komt daarmee weer een stap dichterbij.

Op het ontwerp bestemmingsplan zijn enkele zienswijzen ingediend, die door de gemeente zijn beoordeeld. De initiatiefnemers, Nico de Bont en BOEi, zijn dankbaar voor de zorgvuldige afweging die de gemeente heeft gemaakt inzake de ingediende zienswijzen en de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan. In overeenstemming met de wens van de gemeenteraad zullen de initiatiefnemers de komende weken doorgaan met het voeren van gesprekken met de indieners van de zienswijzen. Indien er de komende weken geen verdere bezwaren worden ingediend, zal het bestemmingsplan eind augustus onherroepelijk worden, waarna de initiatiefnemers de laatste stappen kunnen zetten richting  daadwerkelijke realisatie.

Eind 2026 moeten de 94 woningen in het gebied gerealiseerd zijn. De start van de verkoop van de woningen kan van start gaan zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is en de benodigde bouwvergunningen zijn verkregen.

Huize Vincentius werd in 1927 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en deed oorspronkelijk dienst als meisjesinternaat. In het centrale entreegebouw van het Rijksmonument komen 28 appartementen, inclusief een aantal luxe penthouses. De twee symmetrische (zij)vleugels aan het centrale entreegebouw worden omgebouwd tot 13 grondgebonden woningen. Naast het entreegebouw komen twee nieuwe, vrijstaande gebouwen met zowel (sociale) huur als koopappartementen.

De monumentale watertoren boven het centrale entreegebouw is inmiddels omgevormd tot een faunatoren voor de aanwezige vleermuissoorten, gierzwaluwen, uilensoorten en diverse insecten. Ook is een plan opgesteld voor de bomen rondom het terrein. De  parkeerplaatsen voor de bewoners en hun bezoekers komen geheel op eigen terrein.