Skip to main content

Op woensdag 16 februari wordt een omgevingsdialoog georganiseerd voor omwonenden. De genodigden hebben inmiddels een uitnodiging in de bus ontvangen.

Voor de ontwikkeling van Vincentius is een herziening van het bestemmingsplan nodig. In dit kader wordt het omgevingsdialoog georganiseerd. Omwonenden krijgen de mogelijkheid te reageren op het plan. De ingekomen reacties worden waar mogelijk verwerkt in het plan en bij het de opstelling van de bestemmingsplanherziening.

Tijdens het omgevingsdialoog wordt met name extra informatie verschaft over diverse onderzoeken rondom; flora & fauna, water, bodem, asbest, monument etc.. Deze informatie zal vanaf 7 maart voor iedereen digitaal toegankelijk zijn via deze website.