Skip to main content

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Tilburg ingestemd met het bestemmingsplan voor het project Huize Vincentius. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één beroep ontvangen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dat beroep betreft de hoogte van het westelijke appartementengebouw (15,5 meter). De werkdruk bij de Raad van State is helaas erg hoog. De ervaring leert dat de behandeling van een beroep in een rechtszitting bij de Raad van State een wachttijd kent van ruim een jaar. Vervolgens volgt de uitspraak dan enkele maanden later. Nico de Bont en BOEi zijn in afwachting van deze besluitvorming.

Huize Vincentius werd in 1927 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en deed oorspronkelijk dienst als meisjesinternaat. In het centrale entreegebouw van het rijksmonument komen 28 appartementen, inclusief een aantal luxe penthouses. De twee symmetrische (zij)vleugels aan het centrale entreegebouw worden omgebouwd tot 13 grondgebonden woningen. Naast het entreegebouw komen twee nieuwe, vrijstaande gebouwen met zowel (sociale) huur als koopappartementen. De van de verkoop van de woningen kan van start gaan zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is en de benodigde bouwvergunningen zijn verkregen.

De monumentale watertoren boven het centrale entreegebouw is inmiddels omgevormd tot een faunatoren voor de aanwezige vleermuissoorten, gierzwaluwen, uilensoorten en diverse insecten. Ook is een plan opgesteld voor de bomen rondom het terrein. De  parkeerplaatsen voor de bewoners en hun bezoekers komen geheel op eigen terrein.